Προφίλ

Το ιδιωτικό οδοντιατρείο Medent:

 • Παρέχει οδοντιατρικές θεραπείες με νέους επιστήμονες, όλων των ειδικοτήτων.
 • Συνεργάζεται με ιδιωτική κλινική στην Αθήνα για περιστατικά που απαιτείται η χρήση γενικής αναισθησίας.
 • Συνεργάζεται με παθολογοανατομικό και μικροβιολογικό εργαστήριο στην Αθήνα για αναλύσεις κατά τη λήψη βιοψιών, αλλά και με βιολογικό κέντρο ερευνών στην Φλωρεντία για ειδικότερες DNA εξετάσεις που αφορούν κληρονομικούς και μικροβιακούς παράγοντες που σχετίζονται με τη νόσο της περιοδοντίτιδας.
 • Δίνεται έμφαση στο παιδί, με εξειδικευμένες θεραπείες σε ανάλογα  διαμορφωμένο χώρο (ζητείστε να ενημερωθείτε για τη λήψη βλαστοκυττάρων από τα νεογιλά δόντια).
 • Ομιλείται η νοηματική γλώσσα, πράγμα που δίνει ευκολότερη πρόσβαση σε κωφάλαλους ασθενείς.
 • Διατίθεται κινητή οδοντιατρική μονάδα για κατ' οίκο θεραπεία σε ΑΜΕΑ και ιδρύματα.
 • Όλοι οι συνεργάτες πιστεύουν στη δια βίου εκπαίδευση με διαρκή συμμετοχή σε εθνικά και παγκόσμια συνέδρια.
 • Πιστεύουμε στην ενημέρωση των ασθενών με παραχώρηση έντυπου υλικού και βίντεος.
 • Αγαπάμε αυτό που κάνουμε για αυτό και θέλουμε και εφαρμόζουμε νέες τεχνικές και τεχνολογίες.
 • Εφαρμόζουμε εθελοντική δράση σε σχολεία, ιδρύματα αλλά και σε αποστολές μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων.
 • Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην καθαριότητα και απολύμανση του χώρου και των επιφανειών, αλλά και στην αποστείρωση των εργαλείων (με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές).
 • Πιστεύουμε και εφαρμόζουμε τεχνικές διαχείρησης ιατρικών αποβλήτων και ανακύκλωσης με σκοπό την προστασία τόσο των ασθενών όσο και του περιβάλλοντος.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε εξοπλισμό και σεμινάρια, με σκοπό την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής υγείας. 

Προφίλ

Βιογραφικό ιστορικό

Υπεύθυνος  κος. Δέδες Παναγιώτης χειρουργός οδοντίατρος

Αριστούχος Απόφοιτος Ανώτατης οδοντιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Πλόβντιβ - 2000

Αναγνώριση τίτλου σπουδών Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α με βαθμό λείαν καλώς-Αθήνα 2001

Μάστερ στοματολογίας από την ίδια σχολή - (σεμινάρια δια βίου εκπαίδευσης νοσ. Α. Συγγρός τμήμα στοματολογίας 2008- υπευθ. κα.Γκάγκαρη Ε.)

Σεμινάρια "δια βίου εκπαίδευσης" νοσοκομείο Ιπποκράτειο υπευθ. κος Χρ. Δενδρινός (2009-2010)

Μονοετή προγράμματα εμφυτευματολογίας:

 • B.D.I.Z. - Βερολίνο (Prof. Erl),
 • I.F.Z.I. - Νυρεμβέργη (Prof. Lang),
 • Bredent Programe - Ulm (Proff Weiss),
 • Curriculum Implantology ITI - Αθήνα (Συκαράς Ν.- Βήλος Γ. - Βογιατζής Σ.)
 • Guide Global Institute - Αθήνα (dr. Jovanovic),
 • Ετήσιο πρόγραμμα εμφυτευματολογίας ( υπευθ. καθ.κ. Βαίρακτάρης)- νοσ.Αττικόν.
 • 18 μήνο Master Diploma in Implantology, Αθήνα (δρ Γεωργακόπουλος) - Φλωρεντία (Prof, Martelli)

Συμμετοχές σε συνέδρια εθνικά, ευρωπαικά, παγκόσμια.

Παρουσιάσεις, ομιλίες, ανακοινώσεις(σε πανελλήνια συνέδρια),δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Απόφοιτος Ανοικτού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (MBA) 2010-2011, τίτλος σπουδών: "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας".

MASTER DIPLOMA IN ORAL IMPLANTOLOGY (πιστοποίηση φορέα EDEXCELL UK 2013).

Μέλος  " Ελληνικής  Εταιρείας  Υποστηρικτικής Αγωγής του στόματος στον  Ογκολογικό Ασθενή"

Μέλος επιστ. εταιρείας ITI (International Team for Implantology)

Member of European Academy of Osseointegration (EAO)

Member of  European Association of Dental Implantologists (BDIZ EDI)

Μέλος των "γιατρών του κόσμου" με εθελοντική δράση στη μονάδα "ΛΗΤΩ" που ειδικεύεται στην οδοντιατρική αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων.

Γραμματέας ' Αντικαρκινικής Εταιρείας Βορείων Προαστείων " Αττικής.

Βιογραφικό ιστορικό